--> -->--> -->

Nhớ lại ngày xưa

Thánh Rồng (7 phút trước )

1 0 17 0
...

Công và thụ điểm danh!

Tomy The Dragon (14 phút trước )

10 0 25 0
...

xe hiệu gì mà hịn thế?

GD Tú Dâm's (22 phút trước )

3 0 15 0
...

Thua hẳn

Tuấn Hit (1 giờ trước )

3 0 46 0
...

Thật

Thanh Tường (1 giờ trước )

3 0 3 0
...

Thua hẳn

Tuấn Hit (1 giờ trước )

1 0 79 0
...

Ông Táo 2016 ))))))

Bap Dung (1 giờ trước )

7 0 41 0
...

1 phút còn ko đc nữa là

Nguyễn Việt Hà (2 giờ trước )

3 0 8 0
...

Nhờ vả pts và cái kết

Tomy The Dragon (2 giờ trước )

9 0 33 0
...