--> -->--> -->
...

Chất quá

FUNVL (3 ngày trước )

6 2 80 1
...
...

Huỳnh Minh Đương (3 ngày trước )

7 0 72 1
...

Bố thách

Vật Vờ (3 ngày trước )

9 0 78 1
...

Thua

FUNVL (3 ngày trước )

7 0 128 1
...
...

Giang Cao bị đánh ghen?

Long Sẹo (3 ngày trước )

9 0 144 1
...

VN luôn đi trước thế giới cả ngàn năm

Long Sẹo (3 ngày trước )

11 0 293 1
...

Đây là chỗ 1 tuần tôi đến gội đầu 14 lần

Tomy The Dragon (3 ngày trước )

24 1 76 1
...