--> -->--> -->

:*

Tiệp (2 giờ trước )

6 0 12 0
...

Phía sau một thằng bé lf ước mơ của nhiều đàn ông

Tomy The Dragon (3 giờ trước )

11 0 35 0
...

quá đúng

Thánh Rồng (3 giờ trước )

7 1 23 0
...

Nhầm nhọt sang trồng trọt :v

Dragon Koi (4 giờ trước )

11 0 481 0
...

Đắng vl

Chung Tình (4 giờ trước )

40 0 1027 1
...

Vãi cả Superman

Huỳnh Minh Đương (4 giờ trước )

8 0 170 0
...

Sốt ruột thật

Thánh Rồng (5 giờ trước )

8 1 25 0
...

Nặng nề quá cô gái ơi

Huỳnh Minh Đương (5 giờ trước )

7 2 76 0
...

Ai bảo thích con gái đeo kính ấy nhỉ?

Tomy The Dragon (5 giờ trước )

12 2 51 0
...

Bài học ngày xưa ))

Bap Dung (5 giờ trước )

15 0 277 0
...