--> -->--> -->

Gửi thằng lozz gia cát lạng

Boy Dragon (2 ngày trước )

7 0 60 0
...

Thằng bên phải phê cần

Tomy The Dragon (2 ngày trước )

12 0 77 0
...

Thánh đập

sâu ăn lá (2 ngày trước )

7 0 55 0
...

Facebook thôi mà

Vật Vờ (2 ngày trước )

8 0 47 0
...

Thay đổi quá nhiều ae à

Vật Vờ (2 ngày trước )

8 0 51 0
...

Sud thế đúng chưa các mày

Gia Cát Lạng (2 ngày trước )

9 0 56 0
...

Dm bọn xem chùa

Vật Vờ (2 ngày trước )

5 2 43 0
...

Con Sen đâu? Mang cá ra đây cho bố

Fuck-sama (2 ngày trước )

9 0 39 0
...

Ơ cái dm,

Vật Vờ (2 ngày trước )

7 1 53 0
...

Thua luôn

Ba Lang Nhang (2 ngày trước )

7 0 718 0
...