--> -->--> -->

chỉ để chùi đít :V

Hyang (1 năm trước )

14 0 398 0
...

Tránh ra đuê, chế đang vội >.<

Truyện dài kì (1 năm trước )

9 0 555 1
...

...

chế mệt quá :3

Hyang (1 năm trước )

14 0 770 0
...

Thuốc lào hả...thuốc lá đấy :D

Phạm Văn Nhất (1 năm trước )

3 0 523 0
...

Dám đụng đến anh à..:D

Phạm Văn Nhất (1 năm trước )

3 0 549 1
...

Nhìn mặt anh xem có quan tâm không..:<

Phạm Văn Nhất (1 năm trước )

2 0 503 1
...

kute vồn <3

Hyang (1 năm trước )

11 0 508 2
...

Bắt con này về đá bóng nhể..:v

Phạm Văn Nhất (1 năm trước )

2 0 627 1
...

Pang..pang...and die...:D

Phạm Văn Nhất (1 năm trước )

4 0 553 0
...