90% funvler ko biết tới tờ này

Hoàng Hải Nguyễn (8 tháng trước)

10 0 195 6

Tiền 30 đồng duy nhất tại VN thập niên 80-90

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn