Các fun đều ngu như nhau cả thôi

Tèo (9 tháng trước)

12 3 170 0

ngo như chú :))

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn