Đố ai định nghĩa được từ XINH?

ʚïɞ ̶T̶̶ú̶ ʚïɞ (2 năm trước)

0 0 710 0

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn