Hiến máu mà bắt buộc à? Sau đó máu đem bán với giá cắt cổ cho bệnh nhân vì lý do "chi phí lưu giữ cao"! Có cái máu ...

Tomy The Dragon II (4 tháng trước)

10 0 53 0

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn