Hiến máu mà bắt buộc à? Sau đó máu đem bán với giá cắt cổ cho bệnh nhân vì lý do "chi phí lưu giữ cao"! Có cái máu ...

Dòng đời mãi cuốn trôi từng con sóng ấm êm lòng ta (1 tuần trước)

10 0 32 0

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn