Mòe thích thì Mòe cắn thôi, không có lí do gì cả

cOn Mòe trẮng Có bỘ Lông đEn Mượt (4 tháng trước)

10 0 696 0
...

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn