Mỗi tối bán được có mấy nghìn bao diêm thôi!

Dòng đời mãi cuốn trôi từng con sóng ấm êm lòng ta (1 tuần trước)

10 1 41 0

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn