Sa mạc hóa lời

Dòng đời mãi cuốn trôi từng con sóng ấm êm lòng ta (1 tuần trước)

17 0 63 0

Like Funvl.com trên Facebook để được cười nhiều hơn