MD Jung Ju

5924 Points

25 Likes

Thành viên từ: 25/02/2016

Hiển thị 281-290 của 302 kết quả.

Là truyền thông rồi thì phải

MD Jung Ju (10 tháng trước)

27 1 196 0
...

Dạo này em thấy nó lạ lắm các bác

MD Jung Ju (10 tháng trước)

32 2 254 1
...

Muốn học bài cũng không xong.

MD Jung Ju (10 tháng trước)

43 1 251 1
...

Bối rối everywhere

MD Jung Ju (10 tháng trước)

38 1 286 2
...

Fủn thì chuân

MD Jung Ju (10 tháng trước)

39 1 224 0
...

Bác sĩ dạo này chán quá

MD Jung Ju (10 tháng trước)

34 1 213 0
...

hay thì fun

MD Jung Ju (10 tháng trước)

34 1 186 2
...

Ai đồng ý thì fun. Ai có ý kiến gì thì cmt

MD Jung Ju (10 tháng trước)

32 1 194 2
...

Chuyện nhọ.

MD Jung Ju (10 tháng trước)

27 1 221 3
...